Na setkání s vajíčky budete mít letos čas od 7. dubna do 14. května / 2023

Devátý ročník projektu „Velikonoce na Hluboké“ letos opět přinese svůj program. Unikátní obří kraslice ozdobí město Hluboká nad Vltavou a jeho okolí a vytvoří tak jedinečné a hravé stezky pro sportovce, rodiny s dětmi, seniory i hendikepované.

Charitativní projekt „Řetěz naděje“ se letos zaměří na seniory.

Velikonoce na Hluboké jsou na dohled…

Od roku 2015 se už podeváté můžete ve městě Hluboká nad Vltavou a v krajině okolo ní potkat s velikonočními kraslicemi, které nepřehlédnete. Celkem 27 betonových vajec, každé o váze 700 kg, bude sneseno za pomoci techniky a síly nejméně pěti mužů na jednotlivá stanoviště. Kraslice jako vždy pomalují skuteční umělci, výtvarníci, ale také děti z místní školky a školy. Vajíčka reprezentují také sportovní kluby, různé podniky a spolky. Nápad s velkými vajíčky přivedl na Hlubokou sochař Matouš Holý a vajíčka se tady stala očekávaným koloritem jara. Díky volné fantazii jsou vejce originálním výtvarným dílem, obměňovaným rok co rok podle představ autorů nebo reflektující dobu – už dříve se objevila vajíčka nejen zajímavě malovaná, ale třeba obháčkovaná vlnou, nebo v době kovidu s rouškou na puse…

Na setkání s vajíčky budete mít letos čas od 7. dubna do 14. května

Velikonoční stezku kolem vajíček v zámeckém parku, městě a jeho okolí si můžete projít sami, se svou rodinou nebo přáteli. Stanoviště všech vajíček budou vyznačena v mapce, kterou zakoupíte v Infocentru na Masarykově ulici, v Knihkupectví Olgy Trčkové nebo v restauraci Schneck na cestě k zámku.

Chybět nebudou ani další doprovodné tradiční aktivity: Rodinná hra s mapou a dobročinný orientační běh. Čekají také další překvapení, tak jako každý rok, organizátoři z pořádajícího spolku Hope 4 You opět zapojili svou fantazii.

KOMU POMŮŽEME V ROCE 2023

Babi, dědo pro tebe!

Velikonoce na Hluboké jsou součástí charitativního projektu „Řetěz naděje“, který se snaží získat finanční prostředky na podporu znevýhodněných nebo hendikepovaných osob. Projekt propojí různé drobné charitativní aktivity v silný řetěz na pomoc potřebným.

Tentokrát chceme prospět seniorům,“ říká Valerie Chromá ze spolku Hope 4 You. „Na pomoc jejich pocitu bezpečí přinášíme řešení situace, kdy dědeček či babička bydlí osaměle a obávají se například, aby se dovolali pomoci, pokud třeba upadnou a nebudou mít v dosahu mobilní telefon. Společné snahy dárců a sponzorů povedou k získání prostředků na nákup náramku, díky kterému si mohou přivolat pomoc. Pro případ náhlé zdravotní indispozice, úrazu, či jiné ohrožující situace letos chceme pro vybrané seniory z Hluboké nad Vltavou a obcí nakoupit náramky, které tyto situace řeší.“

Pády a jiné krizové situace jsou pro starší a hendikepované lidi velmi stresující. Také při náhlé nevolnosti se mohou cítit zmateně a v šoku. Následné přivolání si pomoci mobilním telefonem nemusí být díky tomuto stavu vůbec možné. Stisk jediného tlačítka ale mohou zvládnout po hmatu, se špatným zrakem i zhoršenou motorikou. Včasně přivolaná pomoc tak může zabránit hodinám bezmoci a bolesti, snížit zdravotní rizika nebo předejít převozu do nemocnice.

Malé tlačítko trvale nošené na ruce nebo zavěšené na krku slouží zejména k přivolání pomoci, ať už z jakýchkoli důvodů. Při obdržení výstrahy pak z centrály této služby mohou navolené kontakty okamžitě reagovat na nastalou situaci. Zařízení je malá krabička s SOS tlačítkem určená pro samostatně žijící seniory a další uživatele, kteří potřebují jistotu, že si v případě zhoršení svého zdravotního stavu nebo v jiné nouzové situaci přivolají pomoc. Pro situace, kdy je potřeba pravidelně sledovat polohu osoby, lze použít zařízení, které v případě nouze odešle informaci o přesné poloze nositele náramku.

Velikonoce na Hluboké“ se staly díky svému charakteru rodinné a zároveň charitativní akce vyhledávanou společenskou aktivitou brzkého jara v České republice. Každý rok tuto několikatýdenní akci navštíví více než 20 000 osob.

Od roku 2015 Řetěz naděje pomohl celkovou částkou 1 712 527 Kč!

DVĚ MALÁ OHLÉDNUTÍ…

Rok 2015: skútr pro Jitku

Jak změnil skútr tvůj život?

Dar mě tehdy velmi potěšil a dojal. Dodnes mám pocit vděčnosti, jak jsou lidi z Hluboké hodní, že dali peníze na velký dárek pro obyčejnou ženskou. Dobří lidé ještě žijí – zvláště na Hlubocku! Skútr využívám moc ráda – přiblížil mě normálnímu životu. Díky němu se snadno dostávám tam, kam bych s ručním invalidním vozíkem dojela jen velmi těžko nebo vůbec. Skútr mi po celou dobu dobře slouží, občas manžel dohustí gumy, teď možná dojde na novou baterii. Jsem vděčná, že spolek Hope 4 you už tolik let organizuje nejen velikonoční vajíčka pro radost, ale přitom pomáhá i lidem.

Rok 2021: 471 806 Kč pro Adélku

Adélčiny maminky Jany Snopkové jsme se zeptali:

Co vám velikonoční sbírka přinesla?
Pocit, že v tom nejsme sami a velkou finanční pomoc.
Pomohla vám?
Mohli jsme si dovolit předělat bydlení na plně bezbariérové.
Pokrok?
Adélce se zkomplikoval reflux moči do ledvin, který nám nedovolil rehabilitovat tak často, tudíž fyzické zlepšení není. Není ale ani zhoršení a to je také obrovský úspěch. Adélka absolvovala další operaci a byly zase komplikace. Ale jedeme dál!
Co se od té doby změnilo?
Bohužel onemocněl Adélčin tatínek. Má ALS. V tuto chvíli je už na plicní ventilaci a je vyživován přes sondu do břicha. Přišel o hlas a postupně ztrácí i pohyb. Nakonec zůstane jen hybnost očí a plné vědomí. Péče o oba je nesmírně náročná.
Co bylo podstatné: peníze nebo také pocit podpory od ostatních?

Pocit podpory byl nádherný a částka, která se vybrala, předčila naše očekávání. Bylo nádherné, že nám Velikonoce na Hluboké tak moc pomohly a ukázaly nám tolik krásných laskavých srdcí. Díky medializaci Adélčina postižení jsme se dostali i k dalším skvělým lidem, se kterými jsme dodnes v kontaktu a pomáhají nám, ať už radou nebo třeba dárky pro naše holky.