Řetěz naděje

PŘIPOJTE SE K ŘETĚZU NADĚJE

ŘETĚZ NADĚJE je projekt, který propojí různé drobné charitativní aktivity jednotlivců i jiných subjektů v silný řetěz. V období od prosince 2017 do dubna 2018 se ŘETĚZ NADĚJE snaží získat finanční prostředky, aby dal novou naději hendikepovaným

ŘETĚZ NADĚJE hledá své další články, kterým se můžete stát i vy. Možností je přímý finanční dar spolku Hope 4 You z.s., či zajištění vlastního projektu nebo sbírky na podporu Řetězu naděje. Za jakoukoliv vaši vlastní iniciativu budeme velmi vděčni.

SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ:
Adventní trhy na Hluboké, Knížecí dvůr – 1 732,-
Vánoční sbírka v kostele sv. Jana Nepomuckého Hluboká nad Vltavou – 1 300,-
Výtěžek z akce Čekání na Ježíška – 1 120,-

DOPOSUD ZÍSKANÁ ČÁSTKA CELKEM: 4 152,-