Řetěz naděje

PŘIPOJTE SE K ŘETĚZU NADĚJE

ŘETĚZ NADĚJE je projekt, který propojí různé drobné charitativní aktivity v silný řetěz. V období Velikonoc 2020 se ŘETĚZ NADĚJE snaží získat finanční prostředky pro odchytovou službu a útulek pro opuštěná zvířata ANIMAL RESCUE CB. Společnost provádí potřebnou veřejnou službu, ročně její péčí projde více než 300 zvířat.

IMG_20200224_110130ANIMAL RESCUE CB slouží pro dočasné umístění zvířat závislých na péči člověka:
– která jsou toulavá či opuštěná
– která byla úředně odebrána majiteli
– která propadla do vlastnictví státu
– jejichž majitel o ně nemůže ze závažných důvodů pečovat

Zvířata do útulku jsou umisťována na žádost jednotlivých obcí, nebo policie a v součinnosti s nimi, orgánů ochrany zvířat, České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve výjimečných případech na žádost a na náklady chovatele.

Provoz útulku a odchytové služby je zajištěn 24 hodin denně.

ŘETĚZ NADĚJE hledá své další články, kterým se můžete stát i vy. Možností je přímý finanční dar spolku Hope 4 You z.s., či zajištění vlastního projektu nebo sbírky na podporu Řetězu naděje. Za jakoukoliv vaši vlastní iniciativu budeme velmi vděčni.

V ROCE 2020:

SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ:

ZÍSKANÁ ČÁSTKA CELKEM: 0,-